• Oferta spółki Intertoll Europe obejmuje usługi zarządcze w zakresie projektowania i budowy infrastruktury poboru opłat, świadczone z uwzględnieniem potrzeby bardziej aktywnego uczestnictwa operatora w etapie projektowania takich obiektów.
  • Spółka Intertoll Europe dostrzegła konieczność zapewnienia możliwości łatwego dostosowywania infrastruktury poboru opłat do nieuniknionych zmian technologicznych, a zwłaszcza tych związanych z wprowadzeniem systemów elektronicznego poboru opłat (ETC) oraz systemów typu „free-flow”, nawet jeśli takie działania nie były początkowo przedmiotem wymagań zamawiającego.