Usługi i projekty

  • Oferta spółki Intertoll Europe obejmuje usługi zarządcze w zakresie projektowania i budowy infrastruktury poboru opłat, świadczone z uwzględnieniem potrzeby bardziej aktywnego uczestnictwa operatora w etapie projektowania takich obiektów.
  • Spółka Intertoll Europe dostrzegła konieczność zapewnienia możliwości łatwego dostosowywania infrastruktury poboru opłat do nieuniknionych zmian technologicznych, a zwłaszcza tych związanych z wprowadzeniem systemów elektronicznego poboru opłat (ETC) oraz systemów typu „free-flow”, nawet jeśli takie działania nie były początkowo przedmiotem wymagań zamawiającego.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 18001 TCL 100 SGS ISO/IEC 27001 TCL 100