Usługi i projekty

  • Zarządzanie projektami, od fazy koncepcyjnej po zamknięcie finansowe, w roli podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie oferty niewywołanej;
  • Opracowywanie dokumentacji określonej wymogami danego projektu;
  • autostrady M6 na WęgrzechWybór, powołanie, zarządzanie zespołem wyspecjalizowanych doradców, z wykorzystaniem posiadanej przez spółkę Intertoll bazy kontaktów międzynarodowych;
  • Usługi doradcze w zakresie identyfikacji, podziału oraz środków ograniczających ryzyko;
  • Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania ruchem oraz infrastruktury i systemów poboru opłat drogowych;
  • Intertoll Europe preferuje pełnienie roli inwestora w projektach koncesyjnych, w których uczestniczy, wykazując w ten sposób swoje zaangażowanie w projekt;
  • Przez swych partnerów Intertoll Europe postrzegana jest jako spółka wnosząca cenny wkład w każde konsorcjum.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 45001 TCL SGS ISO/IEC 27001 TCL 100