Usługi i projekty

DOŚWIADCZENIE

Podstawową działalnością spółki Intertoll Europe pozostają usługi z zakresu eksploatacji i utrzymania, w tym obsługa 2,5 miliona pojazdów tygodniowo 24 godziny na dobę, jak również zarządzanie ponad 1000 km autostrad na całym świecie.

STANDARDY

Spółka Intertoll Europe opracowała zintegrowany system zarządzania, który uzyskał niezbędne akredytacje, zgodny z wymaganiami następujących norm:
  • ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością)
  • ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego)
  • ISO 45001:2020 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)
  • ISO/ISEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji)

PERSONEL

We wszystkich rejonach, w których spółka prowadzi działalność, Intertoll Europe rekrutuje, szkoli i zatrzymuje najbardziej utalentowanych miejscowych pracowników, zastępując nimi personel zagraniczny, co umożliwia świadczenie na rzecz klientów usług bardziej opłacalnych kosztowo.

INTEGRACJA

  • Ryzyka oraz obowiązki przydzielane są podmiotowi najlepiej wyposażonemu w skuteczne narzędzia zarządzania danym ryzykiem;
  • Decyzje dotyczące projektu szczegółowego podejmowane są na wczesnym etapie w celu optymalizacji zysku spółki projektowej;
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
    Spółka wdraża procedury ułatwiające identyfikację, zarządzanie oraz ograniczanie ryzyka. Ten nieustający proces umożliwia przeprowadzanie analizy ryzyk pod kątem potrzeb danego projektu, przygotowywanej na podstawie bogato udokumentowanego doświadczenia, z korzyścią zarówno dla zamawiającego, jak i dla użytkowników.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 45001 TCL SGS ISO/IEC 27001 TCL 100