• Intertoll Europe to niezależna spółka, niezwiązana z żadnym dostawcą sprzętu. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy koncentrujemy się na dostawie sprzętu najlepiej dopasowanego do potrzeb danego projektu w celu zaspokojenia wymagań klienta.
  • Intertoll Europe, zarówno jako dostawca sprzętu jak i operator, eliminuje często problematyczne kwestie związane z pośrednictwem, umożliwiając zawsze spółce projektowej lub klientowi dochodzenie odszkodowania od operatora w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu.
  • W odpowiedzi na wyzwania wynikające z zarządzania autostradą, Intertoll Europe proponuje optymalne rozwiązania, satysfakcjonujące zarówno użytkowników, jak i inwestorów, oparte na lokalnej wiedzy oraz doświadczeniu sieci międzynarodowych ekspertów zatrudnianych przez spółkę.
  • Intertoll Europe realizuje projekty dostawy specjalistycznego sprzętu, zarówno bezpośrednio do klienta lub spółki projektowej, jak również za pośrednictwem zgłoszonego podwykonawcy na podstawie podpisanej z nim umowy.