Usługi i projekty

 • Zarządzanie projektami, od fazy koncepcyjnej po zamknięcie finansowe, w roli podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie oferty niewywołanej;
 • Opracowywanie dokumentacji określonej wymogami danego projektu;
 • autostrady M6 na WęgrzechWybór, powołanie, zarządzanie zespołem wyspecjalizowanych doradców, z wykorzystaniem posiadanej przez spółkę Intertoll bazy kontaktów międzynarodowych;
 • Usługi doradcze w zakresie identyfikacji, podziału oraz środków ograniczających ryzyko;
 • Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania ruchem oraz infrastruktury i systemów poboru opłat drogowych;
 • Intertoll Europe preferuje pełnienie roli inwestora w projektach koncesyjnych, w których uczestniczy, wykazując w ten sposób swoje zaangażowanie w projekt;
 • Przez swych partnerów Intertoll Europe postrzegana jest jako spółka wnosząca cenny wkład w każde konsorcjum.
 • Intertoll Europe to niezależna spółka, niezwiązana z żadnym dostawcą sprzętu. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy koncentrujemy się na dostawie sprzętu najlepiej dopasowanego do potrzeb danego projektu w celu zaspokojenia wymagań klienta.
 • Intertoll Europe, zarówno jako dostawca sprzętu jak i operator, eliminuje często problematyczne kwestie związane z pośrednictwem, umożliwiając zawsze spółce projektowej lub klientowi dochodzenie odszkodowania od operatora w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu.
 • W odpowiedzi na wyzwania wynikające z zarządzania autostradą, Intertoll Europe proponuje optymalne rozwiązania, satysfakcjonujące zarówno użytkowników, jak i inwestorów, oparte na lokalnej wiedzy oraz doświadczeniu sieci międzynarodowych ekspertów zatrudnianych przez spółkę.
 • Intertoll Europe realizuje projekty dostawy specjalistycznego sprzętu, zarówno bezpośrednio do klienta lub spółki projektowej, jak również za pośrednictwem zgłoszonego podwykonawcy na podstawie podpisanej z nim umowy.
Intertoll Europe aktywnie świadczy specjalistyczne usługi doradcze na rzecz podmiotów zajmujących się opracowywaniem strategii, spółek projektowych oraz międzynarodowych firm konsultingowych, dostosowane do specyficznych potrzeb danego projektu.

DOŚWIADCZENIE

Podstawową działalnością spółki Intertoll Europe pozostają usługi z zakresu eksploatacji i utrzymania, w tym obsługa 2,5 miliona pojazdów tygodniowo 24 godziny na dobę, jak również zarządzanie ponad 1000 km autostrad na całym świecie.

STANDARDY

Spółka Intertoll Europe opracowała zintegrowany system zarządzania, który uzyskał niezbędne akredytacje, zgodny z wymaganiami następujących norm:
 • ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością)
 • ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskowego)
 • ISO 45001:2020 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)
 • ISO/ISEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji)

PERSONEL

We wszystkich rejonach, w których spółka prowadzi działalność, Intertoll Europe rekrutuje, szkoli i zatrzymuje najbardziej utalentowanych miejscowych pracowników, zastępując nimi personel zagraniczny, co umożliwia świadczenie na rzecz klientów usług bardziej opłacalnych kosztowo.

INTEGRACJA

 • Ryzyka oraz obowiązki przydzielane są podmiotowi najlepiej wyposażonemu w skuteczne narzędzia zarządzania danym ryzykiem;
 • Decyzje dotyczące projektu szczegółowego podejmowane są na wczesnym etapie w celu optymalizacji zysku spółki projektowej;
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  Spółka wdraża procedury ułatwiające identyfikację, zarządzanie oraz ograniczanie ryzyka. Ten nieustający proces umożliwia przeprowadzanie analizy ryzyk pod kątem potrzeb danego projektu, przygotowywanej na podstawie bogato udokumentowanego doświadczenia, z korzyścią zarówno dla zamawiającego, jak i dla użytkowników.
 • Oferta spółki Intertoll Europe obejmuje usługi zarządcze w zakresie projektowania i budowy infrastruktury poboru opłat, świadczone z uwzględnieniem potrzeby bardziej aktywnego uczestnictwa operatora w etapie projektowania takich obiektów.
 • Spółka Intertoll Europe dostrzegła konieczność zapewnienia możliwości łatwego dostosowywania infrastruktury poboru opłat do nieuniknionych zmian technologicznych, a zwłaszcza tych związanych z wprowadzeniem systemów elektronicznego poboru opłat (ETC) oraz systemów typu „free-flow”, nawet jeśli takie działania nie były początkowo przedmiotem wymagań zamawiającego.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 45001 TCL SGS ISO/IEC 27001 TCL 100