Uprzejmie informujemy, iż w związku z tym, że podają nam Państwo swoje dane osobowe jako Użytkownicy Autostrady A1 na odcinku Rusocin – Toruń Południe (dalej odpowiednio jako „Dane Osobowe”, Użytkownicy” oraz „Autostrada A1”) poniżej podajemy podstawowe zasady przetwarzania przez nas tych danych:
 1. Współadministratorami Państwa Danych Osobowych są:
  (A) Koncesjonariusz Autostrady A1 – Gdańsk Transport Company Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot;
  (B) Operator Autostrady A1 – Intertoll Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Pelplinie, Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin;
  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa Danych Osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Państwa Dane Osobowe traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów. Dane te przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia należytego zarządzania Autostradą A1, w tym w szczególności w celu zapewnienia Państwu usługi przejazdu Autostradą A1, obsługi płatności za przejazd, bezpieczeństwa korzystania z Autostrady A1, w tym obsługi zdarzeń drogowych (system monitoringu zainstalowany w PPO rejestrujący dane pojazdów wjeżdżających na Autostradę A1), jak również obsługi kierowanych przez Państwa zgłoszeń. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), e) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO); Państwa Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, a wyłącznie dla zapewnienia profesjonalnego zarządzania Autostradą A1.
 3. Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem naszych doradców zaangażowanych w realizację celów określonych w pkt 2, każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę prywatności oraz organów publicznych, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Współadministrator będzie zobowiązany – na Państwa prośbę – do wystawienia faktury i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wystawienia. W takim przypadku, Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach grupy kapitałowej, do której należy Współadministrator na podstawie stosownych umów.
 5. Dane Osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków określonych w pkt. 2 lub otrzymania Państwa żądania usunięcia lub ograniczenia przechowywania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przechowywania, a także żądania ich przeniesienia. Okres przetwarzania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. W każdym momencie mają Państwo prawo kontroli sposobu w jaki Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, w tym:
  1. żądania dostępu do treści swoich Danych Osobowych,
  2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. przeniesienia Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; jak również
  5. wniesienia skargi w sytuacji, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Danych Osobowych narusza prawo.
 7. Podanie Danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do rozpatrzenie zgłoszeń dotyczących naszych usług. Podanie numeru rejestracyjnego samochodu (system monitorowania) oraz – w uzasadnionych przypadkach innych Danych jest konieczne ze względu na świadczoną przez nas usługę zarządzania drogą publiczną, w szczególności obsługę zdarzeń drogowych i zapewnienie bezpieczeństwa na Autostradzie A1.
 8. Państwa Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 45001 TCL SGS ISO/IEC 27001 TCL 100