Intertoll Europe to niezależna spółka z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), świadcząca usługi w zakresie rozwoju i eksploatacji infrastruktury drogowej oraz systemów poboru opłat.
Nasza misja to: 

-  skuteczny rozwój i zarządzanie projektami związanymi z infrastrukturą autostradową;
-  pełnienie roli podmiotu integrującego oraz wyspecjalizowanego operatora przy realizacji zamówień dotyczących poboru opłat od użytkownika drogi oraz czynności pokrewnych;
-  sprawne zarządzanie szeregiem niezbędnych działań z zakresu eksploatacji i utrzymania
autostrad koncesjonowanych.
SGS ISO 9001 with UKAS TCL 100 SGS ISO 14001 with UKAS TCL 100 SGS OHSAS 45001 TCL SGS ISO/IEC 27001 TCL 100